Automobilklub Królewski

Kontakt dla mediów:

Marta Stańczyk
tel.: +48 535-648-156
e-mail: media@ak-krolewski.pl

Powyższy adres e-mail jest przeznaczony dla przedstawicieli prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów elektronicznych w celu przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.

Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu kontaktowego.


Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji z mediami, a w szczególności: wysyłania informacji i materiałów prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia oraz kontaktu telefonicznego dotyczącego współpracy medialnej.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji lub udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, do czasu jej cofnięcia lub wyrażenia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Automobilklub Królewski nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do firm trzecich.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Automobilklub Królewski z siedzibą przy ul. Wolskiej 225, 01-258 Warszawa, Polska

MEDIA

PARTNERZY