Rajd Turystyczny "W grudniu po południu"

2023-11-23 11:30:29

Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-nawigacyjnej „W grudniu po południu”, która odbędzie się w dniu 09.12.2023r w Józefowie k. Legionowa.


Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z:
• przejechaniem 1 odcinka trasy turystyczno-nawigacyjnej, według otrzymanych wskazówek (długość trasy ok. 60km)
• konkursem wiedzy o przepisach ruchu drogowego
• próbami sprawności kierowania pojazdem, przeprowadzonymi na wyłączonych z ruchu i wydzielonych do tego celu placach


Uczestnictwo w imprezie zapewni poprawę umiejętności prowadzenia pojazdu, pogłębi stan wiedzy o przepisach ruchu drogowego, pozwoli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać ich historię oraz poczuć smak rywalizacji.


Udział w imprezie, może wziąć każdy kierowca.
Załogę startową stanowi kierowca i pilot. Możliwy jest również udział osób towarzyszących.
Pojazd zgłoszony do imprezy musi posiadać ważne badania w dowodzie rejestracyjnym oraz aktualne ubezpieczenie OC.


Program Imprezy:
Sobota 09 grudnia 2023r. – Tor CSE Autek, ul. Leśna, 05-119 Józefów k. Legionowa
12:30 Otwarcie biura imprezy, przyjmowanie uczestników
13:00 Odprawa zawodników
13:30 Start pierwszej załogi do prób SZ oraz BRD
14:00 Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D1 ( czas 150 min )
16:30 Meta
16:30-18:00 Posiłek regeneracyjny (Ognisko integracyjne)
17:30 Prezentacja prawidłowego przejazdu. (po dojechaniu ostatniego zawodnika na metę)
18:00 Ogłoszenie wyników prowizorycznych
18:30 Publikacja wyników ostatecznych, rozdanie nagród

Harmonogram imprezy może ulec zmianie, w zależności od ilości załóg.
Szczegółowy program imprezy zostanie ogłoszony na odprawie przed imprezą.


Opłata Startowa:
I termin (03.12.2023 godz. 23:59): 40 zł – Osoby zrzeszone w AK Królewski; 50 zł – pozostali
II termin (06.12.2023 godz. 23:59): 45 zł – Osoby zrzeszone w AK Królewski; 60 zł – pozostali
Osoby towarzyszące: 25 zł / osoba
Do ukończenia 12 roku życia (ukończone do 8.12.2023 godz. 23:59) – bezpłatnie
Płatność przelewem na konto:
Bank: mBank
Nr konta: 84 1140 2004 0000 3702 8240 4696
Z tytułem przelewu: WGPP 2023, {imie+nazwisko kierowcy, imie+nazwisko pilota}

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy wysyłać na adres: zapisy@ak-krolewski.pl


Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w imprezie prosimy kierować na adres: pawel.podbielski@ak-krolewski.pl

Zapraszamy wszystkich do zabawy !

Komandor Rajdu: Paweł Podbielski.


Uwaga:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

Załączniki
Regulamin uzupełniający W grudniu po poludniu 2023Pobierz
Zgłoszenie W grudniu po poludniu 2023Pobierz

MEDIA

PARTNERZY