Rajd Małego Buddy 2021

2021-06-11 01:16:37

Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-nawigacyjnej „Rajd Małego Buddy 2021”, która odbędzie się w dniu 03.07.2021r w Warszawie i powiecie Warszawskim-Zachodnim.

"Rajd Małego Buddy 2021" będzie 5 i 6 rundą Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski organizowaną w zastępstwie, za zgodą Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki oraz 6 i 7 rundą Królewskiego Pucharu Turystycznego.

Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z imprezą dwuetapową, w każdym etapie zaś z:
• przejechaniem 2 odcinków trasy nawigacyjnej, według otrzymanych wskazówek (długość trasy ok. 45km)
• konkursem wiedzy o przepisach ruchu drogowego

• próbą sprawności, których przeprowadzenie i formuła uzależnione są od sytuacji epidemiologicznej

Uczestnictwo w imprezie zapewni poprawę umiejętności prowadzenia pojazdu, pogłębi stan wiedzy o przepisach ruchu drogowego, pozwoli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać ich historię oraz poczuć smak rywalizacji.

Udział w imprezie, może wziąć każdy kierowca.
Załogę startową stanowi kierowca i pilot. Możliwy jest również udział osób towarzyszących.
Pojazd zgłoszony do imprezy musi być dopuszczony do ruchu na podstawie odpowiednich przepisów oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC.

Program Imprezy:
• Otwarcie Biura Imprezy. (Internet: facebook, mail: zapisy@ak-krolewski.pl) 2021-06-14
• • Odprawa Uczestników – w formie dokumentu przesłanego do uczestników, opublikowany na stronie wydarzenia, zostanie również dołączony w materiałach rajdowych.
Wszelkie pytania należy kierować poprzez mail, facebook lub telefonicznie. 2021-07-02

SOBOTA 2021-05-08
• Rozdanie numerów startowych tuż przed startem do odcinka D1
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D1 ( czas 90 min ) - etap 1 10:00
• PKC 1 11:30
• Test BRD – etap 1 11:30
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D2 ( czas 120 min ) 11:35
• PKC-2 –Meta etapu 1 13:05
• Przerwa regeneracyjna 13:15 – 15:15
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D3 (czas 90 min) – etap 2 15:15
• PKC-3 16:45
• Test BRD – etap 2 16:45
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D4 ( czas 120 min ) 16:50
• Meta pierwszej załogi 18:20
• Prawidłowy przejazd. (po dojechaniu ostatniego zawodnika na metę) Internet – strona AK Królewski, facebook (strona wydarzenia), e-mail podany w zgłoszeniach

Ze względu na imprezę, która odbywa się dzień później w Poznaniu, zdecydowaliśmy się na wyjaśnienia drogą elektroniczną z należytym zapasem czasu, tj do poniedziałku wg. Poniższego harmonogramu
• Zgłaszanie uwag do prawidłowego przejazdu (wyłącznie e-mail) do 2021-07-05 godz. 20:00
• Ogłoszenie wyników prowizorycznych 2021-07-05 godz. 20:00
• Zgłaszanie uwag rachunkowych (za pośrednictwem e-mail) do 2021-07-05 godz. 21:00
• Publikacja wyników ostatecznych 2021-07-05 godz. 21:15

Harmonogram imprezy może ulec zmianie, w zależności od ilości załóg.
Szczegółowy program imprezy zostanie ogłoszony na odprawie przed imprezą.

Opłata wpisowa:
I termin: 60 zł – Osoby zrzeszone w AK; 80 zł – pozostali (za cały rajd: dwa etapy)
W tym opłata startowa 50 PLN za obie rundy, pozostała część to świadczenia żywieniowe
II termin: 72 zł – Osoby zrzeszone w AK; 96 zł – pozostali (za cały rajd: dwa etapy)
W tym opłata startowa 60 PLN za obie rundy, pozostała część to świadczenia żywieniowe
Osoby towarzyszące – 50 zł

Istnieje możliwość startu w jednym etapie wówczas wpisowe wynosi 60% wartości wpisowego
I termin: 36 zł – Osoby zrzeszone w AK; 48 zł – pozostali
W tym opłata startowa 25 PLN, pozostała część to świadczenia żywieniowe
II termin: 43 zł – Osoby zrzeszone w AK; 58 zł – pozostali
W tym opłata startowa 30 PLN, pozostała część to świadczenia żywieniowe
Osoby towarzyszące – 25 zł

Płatność przelewem na konto Automobilklubu Królewskiego:
Automobilklub Królewski,
ul. Wolska 225
01-258 Warszawa
Bank: mBank Nr konta: 30 1140 2004 0000 3702 7871 1423
W tytule przelewu prosimy wpisać: Wpisowe Rajd Małęgo Buddy nazwisko_kierowcy, nazwisko_pilota + ilość osób towarzyszących

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy wysyłać na adres:
zapisy@ak-krolewski.pl do dnia 20.06.2021 23:59

Uczestnicy otrzymają numery startowe, materiały rajdowe i poczęstunek w trakcie przerwy regeneracyjnej imprezy. Na zwycięzców czekają puchary.

Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w imprezie prosimy kierować na adres: pawel.podbielski@ak-krolewski.pl

Zapraszamy wszystkich do zabawy !

Organizatorem Imprezy jest:
Automobilklub Królewski,
ul. Wolska 225
01-258 Warszawa
biuro@ak-krolewski.pl

Komandor Rajdu: Paweł Podbielski.

Opis odcinków wykonany będzie według Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych
https://www.pzm.pl/kodyfikacja-2021

Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z:

Regulaminem NSMP 2021
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2021/regulaminy/regulamin_nsmp_2021v1.docx

Zalecamy zapoznanie się z materiałem szkoleniowym
https://www.pzm.pl/turystyka-motorowa-nawigacja-samochodowa/tajemnice-nawigacji-2021

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami GKSPiT PZM
https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/zalecenia_covid_gkspit_0109202_1.pdf

Uwaga:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.
Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

Załączniki
Regulamin uzupełniający Rajd Małego BuddyPobierz
Zgloszenie JEDNA RUNDA Rajd Małego Buddy 2021Pobierz
Zgloszenie OBIE RUNDY Rajd Małego Buddy 2021Pobierz

Pozostałe aktualności

ArcelorMittal SuperOeS 2021
Po długiej przerwie spowodowanej tym diabelnym koronawiru
Wracamy
Przed weekendem mamy dla Was newsa! Możemy zdradzić więce
Królewski Rajd Sosnowy 2021
Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie tu
5 Królewski Puchar Turystyczny 2021 "Śladami Lata 2021"
Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie tu

PARTNERZY