2 i 3 Królewski Puchar Turystyczny 2020 "Włóczykij"

2020-10-07 09:40:53

Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-nawigacyjnej II i III runda „Królewski Puchar Turystyczny 2020 – Włóczykij 2020”, która odbędzie się w dniu 17.10.2020r w Warszawie

"Włóczykij 2020" jest IV i V rundą Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz VII i IX rundą Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Motorowego.

Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z:
• przejechaniem 2 odcinków trasy nawigacyjnej, według otrzymanych wskazówek (długość trasy ok. 40km)
• konkursem wiedzy o przepisach ruchu drogowego
• próbą sprawności kierowania pojazdem, przeprowadzoną na wyłączonym z ruchu i wydzielonym do tego celu placu

Uczestnictwo w imprezie zapewni poprawę umiejętności prowadzenia pojazdu, pogłębi stan wiedzy o przepisach ruchu drogowego, pozwoli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać ich historię oraz poczuć smak rywalizacji.

Udział w imprezie, może wziąć każdy kierowca. Załogę startową stanowi kierowca i pilot. Możliwy jest również udział osób towarzyszących. Pojazd zgłoszony do imprezy musi być dopuszczony do ruchu na podstawie odpowiednich przepisów oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC.

Program Imprezy:
Sobota 17 października 2020r.
09:00 Przyjęcie uczestników, TBD
09:30 Oficjalne otwarcie imprezy, Odprawa
09:45 START pierwszego odcinka drogowego – runda 1 TBD
11:45 Próba sprawności kierowania pojazdem – runda 1 TBD
13:30 META – runda 1, Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29
15:00 Próba sprawności kierowania pojazdem – runda 2, Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29
15:15 START pierwszego odcinka drogowego – runda 2, Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29
17:30 META – runda 2, Urząd Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29
18:00 Przedstawienie wzorców prawidłowych przejazdów.
18:30 Prowizoryczne wyniki.
18:45 Zakończenie imprezy - wyniki oficjalne, rozdanie nagród.
Harmonogram imprezy może ulec zmianie, w zależności od ilości załóg.
Szczegółowy program imprezy zostanie ogłoszony na odprawie przed imprezą.

Opłata wpisowa:
1. termin (do dnia 11.10.2020, 23:59):
Kierowca/Pilot z Automobilklubu Królewskiego – 30 zł od osoby
Kierowca/Pilot pozostali – 40 zł od osoby
2. termin (Do dnia 15.10.2020, 17:00):
Kierowca/Pilot z Automobilklubu Królewskiego – 36 zł od osoby
Kierowca/Pilot pozostali – 48 zł od osoby

Osoby towarzyszące powyżej lat 12 – 15 zł od osoby, do lat 12 - bezpłatnie.

Wpłatę prosimy dokonać na konto Automobilklubu Królewskiego:
Bank: mBank Nr konta: 30 1140 2004 0000 3702 7871 1423
Z tytułem przelewu: KPT 2020/2-3, {imie+nazwisko kierowcy, imie+nazwisko pilota}

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy wysyłać na adres: zapisy@ak-krolewski.pl do dnia 11.10.2020 (I termin) lub do 15.10.2020 (II termin).

Uczestnicy otrzymają numery startowe, materiały rajdowe i poczęstunek na mecie imprezy. Na zwycięzców czekają puchary.

Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w imprezie prosimy kierować na adres: pawel.podbielski@ak-krolewski.pl

Zapraszamy wszystkich do zabawy !

Organizatorem Imprezy jest:
Automobilklub Królewski
ul. Wolska 225
01-258 Warszawa
biuro@ak-krolewski.pl

Komandor Rajdu: Paweł Podbielski.

Opis odcinków wykonany będzie według Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2019/regulaminy/kodyfikator2019_10022019.pdf

Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z: Regulaminem TNMOW 2019
https://pzm.pl/pliki/zo/warszawa/2019/regulaminy/regulamin_tnmow2019.pdf

Regulaminem TSMP/TPP 2019
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2019/regulaminy/regulamin_tsmp_tpp_2019.pdf

Zalecamy zapoznanie się z materiałem szkoleniowym:
https://www.pzm.pl/tajemnice-nawigacji-2019

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami GKSPiT PZM zawartymi w komunikacie nr 8/2020 Link do komunikatu:
https://pzm.pl/komunikat/gkspit/komunikat-nr-82020-w-sprawie-klasyfikacji-generalnych-tpp-tmmp-nsmp-2020-zalecenia

Uwaga:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

Załączniki
Regulamin 2 i 3 KPT 2020Pobierz
Zgłoszenie 2 i 3 KPT 2020Pobierz

MEDIA

PARTNERZY