Rajd o Królewskie Kalesony

2024-03-28 11:38:09

Sekcja Zabytków Automobilklubu Królewskiego zaprasza do udziału w imprezie „Rajd o Królewskie Kalesony”, która odbędzie się w sobotę 6.04.2024 r. w okolicach zachodniej części warszawy – Stare Babice.

Impreza przeprowadzona będzie jako I runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM w konkurencji samochodowej.


Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z:
- przejechaniem 2 odcinków trasy, według otrzymanych wskazówek (długość trasy ok. 70km)
- konkursem wiedzy o przepisach ruchu drogowego
- próbą sprawności
- zadaniami dodatkowymi o różnym charakterze, które pozostaną niespodziankąUczestnictwo w imprezie zapewni poprawę umiejętności prowadzenia pojazdu, pogłębi stan wiedzy o przepisach ruchu drogowego, pozwoli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać ich historię oraz poczuć smak rywalizacji.
Udział w imprezie, może wziąć każdy kierowca. Załogę stanowi kierowca i pilot. Możliwy jest również udział osób towarzyszących.

Wpisowe:
100 dla załóg zrzeszonych w pzm
120 dla załóg nie zrzeszonych w pzm
50 dla klasy pre-1950 zrzeszonej w pzm
60 dla klasy pre-1950 nie zrzeszonej w pzm
20 dodatkowa osoba w załodze


Pojazd zgłoszony do imprezy musi być dopuszczony do ruchu na podstawie odpowiednich przepisów oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC.


Klasy:
Pre-1950 (data graniczna 31 grudnia 1950)
Pre-1970 (data graniczna 31 grudnia 1970)
Pre-1985 (data graniczna 31 grudnia 1985)
Post-1985 (data graniczna 31 grudnia 1993)
Open (od 1994-2024)


Harmonogram Imprezy:
9:00 - Otwarcie biura imprezy, przyjmowanie załóg
9:45 – Odprawa zawodników
10:00 - Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D1 (150min)
12:30 - PKC 1, BRD, Próba SZ-1
13:00 - Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D2 (100min)
14:40 - Meta pierwszej załogi
15:45-16:00 – konkurs elegancji
16:00 - wywieszenie prawidłowych przejazdów
16:30 - wyniki prowizoryczne
17:00 – ogłoszenie wyników oficjalnych, wręczenie nagród
Harmonogram imprezy może ulec zmianie, w zależności od ilości załóg.


Uwaga:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.

Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

Zapisy przez naszą stronę https://ak-krolewski.pl/article/rajd-o-krolewskie-kalesony
Zapraszamy wszystkich do zabawy! :)

Załączniki
Regulamin mowpz na 2024Pobierz

MEDIA

PARTNERZY