Rajd Małego Buddy 2021

2021-06-11 01:16:37

Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-nawigacyjnej „Rajd Małego Buddy 2021”, która odbędzie się w dniu 03.07.2021r w Warszawie i powiecie Warszawskim-Zachodnim.

"Rajd Małego Buddy 2021" będzie 5 i 6 rundą Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski organizowaną w zastępstwie, za zgodą Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki oraz 6 i 7 rundą Królewskiego Pucharu Turystycznego.

Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z imprezą dwuetapową, w każdym etapie zaś z:
• przejechaniem 2 odcinków trasy nawigacyjnej, według otrzymanych wskazówek (długość trasy ok. 45km)
• konkursem wiedzy o przepisach ruchu drogowego

• próbą sprawności, których przeprowadzenie i formuła uzależnione są od sytuacji epidemiologicznej

Uczestnictwo w imprezie zapewni poprawę umiejętności prowadzenia pojazdu, pogłębi stan wiedzy o przepisach ruchu drogowego, pozwoli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać ich historię oraz poczuć smak rywalizacji.

Udział w imprezie, może wziąć każdy kierowca.
Załogę startową stanowi kierowca i pilot. Możliwy jest również udział osób towarzyszących.
Pojazd zgłoszony do imprezy musi być dopuszczony do ruchu na podstawie odpowiednich przepisów oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC.

Program Imprezy:
• Otwarcie Biura Imprezy. (Internet: facebook, mail: zapisy@ak-krolewski.pl) 2021-06-14
• • Odprawa Uczestników – w formie dokumentu przesłanego do uczestników, opublikowany na stronie wydarzenia, zostanie również dołączony w materiałach rajdowych.
Wszelkie pytania należy kierować poprzez mail, facebook lub telefonicznie. 2021-07-02

SOBOTA 2021-05-08
• Rozdanie numerów startowych tuż przed startem do odcinka D1
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D1 ( czas 90 min ) - etap 1 10:00
• PKC 1 11:30
• Test BRD – etap 1 11:30
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D2 ( czas 120 min ) 11:35
• PKC-2 –Meta etapu 1 13:05
• Przerwa regeneracyjna 13:15 – 15:15
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D3 (czas 90 min) – etap 2 15:15
• PKC-3 16:45
• Test BRD – etap 2 16:45
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D4 ( czas 120 min ) 16:50
• Meta pierwszej załogi 18:20
• Prawidłowy przejazd. (po dojechaniu ostatniego zawodnika na metę) Internet – strona AK Królewski, facebook (strona wydarzenia), e-mail podany w zgłoszeniach

Ze względu na imprezę, która odbywa się dzień później w Poznaniu, zdecydowaliśmy się na wyjaśnienia drogą elektroniczną z należytym zapasem czasu, tj do poniedziałku wg. Poniższego harmonogramu
• Zgłaszanie uwag do prawidłowego przejazdu (wyłącznie e-mail) do 2021-07-05 godz. 20:00
• Ogłoszenie wyników prowizorycznych 2021-07-05 godz. 20:00
• Zgłaszanie uwag rachunkowych (za pośrednictwem e-mail) do 2021-07-05 godz. 21:00
• Publikacja wyników ostatecznych 2021-07-05 godz. 21:15

Harmonogram imprezy może ulec zmianie, w zależności od ilości załóg.
Szczegółowy program imprezy zostanie ogłoszony na odprawie przed imprezą.

Opłata wpisowa:
I termin: 60 zł – Osoby zrzeszone w AK; 80 zł – pozostali (za cały rajd: dwa etapy)
W tym opłata startowa 50 PLN za obie rundy, pozostała część to świadczenia żywieniowe
II termin: 72 zł – Osoby zrzeszone w AK; 96 zł – pozostali (za cały rajd: dwa etapy)
W tym opłata startowa 60 PLN za obie rundy, pozostała część to świadczenia żywieniowe
Osoby towarzyszące – 50 zł

Istnieje możliwość startu w jednym etapie wówczas wpisowe wynosi 60% wartości wpisowego
I termin: 36 zł – Osoby zrzeszone w AK; 48 zł – pozostali
W tym opłata startowa 25 PLN, pozostała część to świadczenia żywieniowe
II termin: 43 zł – Osoby zrzeszone w AK; 58 zł – pozostali
W tym opłata startowa 30 PLN, pozostała część to świadczenia żywieniowe
Osoby towarzyszące – 25 zł

Płatność przelewem na konto Automobilklubu Królewskiego:
Automobilklub Królewski,
ul. Wolska 225
01-258 Warszawa
Bank: mBank Nr konta: 30 1140 2004 0000 3702 7871 1423
W tytule przelewu prosimy wpisać: Wpisowe Rajd Małęgo Buddy nazwisko_kierowcy, nazwisko_pilota + ilość osób towarzyszących

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy wysyłać na adres:
zapisy@ak-krolewski.pl do dnia 20.06.2021 23:59

Uczestnicy otrzymają numery startowe, materiały rajdowe i poczęstunek w trakcie przerwy regeneracyjnej imprezy. Na zwycięzców czekają puchary.

Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w imprezie prosimy kierować na adres: pawel.podbielski@ak-krolewski.pl

Zapraszamy wszystkich do zabawy !

Organizatorem Imprezy jest:
Automobilklub Królewski,
ul. Wolska 225
01-258 Warszawa
biuro@ak-krolewski.pl

Komandor Rajdu: Paweł Podbielski.

Opis odcinków wykonany będzie według Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych
https://www.pzm.pl/kodyfikacja-2021

Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z:

Regulaminem NSMP 2021
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2021/regulaminy/regulamin_nsmp_2021v1.docx

Zalecamy zapoznanie się z materiałem szkoleniowym
https://www.pzm.pl/turystyka-motorowa-nawigacja-samochodowa/tajemnice-nawigacji-2021

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami GKSPiT PZM
https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/zalecenia_covid_gkspit_0109202_1.pdf

Uwaga:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.
Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

Załączniki
Regulamin uzupełniający Rajd Małego BuddyPobierz
Zgloszenie JEDNA RUNDA Rajd Małego Buddy 2021Pobierz
Zgloszenie OBIE RUNDY Rajd Małego Buddy 2021Pobierz

MEDIA

PARTNERZY