Królewski Rajd Sosnowy 2021

2021-06-10 01:56:19

Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystycznej przeznaczonej dla pojazdów zabytkowych tym razem zdecydowanie bardziej turystycznej niż nawigacyjnej - „Królewski Rajd Sosnowy”, która odbędzie się w dniu 27.06.2021r w okolicach Warszawy na terenie powiatu otwockiego i okolicach.

Będzie jak zawsze - złośliwie, podchwytliwie i tylko dla bystrych. Nie planujemy wąchania płynów i rozpoznawania hiszpańskich furgonetek. W zamian dajemy możliwość poznania pięknego Otwocka, obejrzenia z bliska Świdermajerów i poczucia się jak Warsiaska elyta.

Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z imprezą dwuetapową, w każdym etapie zaś z:
• przejechaniem 2 odcinków trasy nawigacyjnej, według otrzymanych wskazówek (długość trasy ok. 50km)
• próbą sprawności SZ

• konkursem wiedzy o przepisach ruchu drogowego

Uczestnictwo w imprezie zapewni poprawę umiejętności prowadzenia pojazdu, pogłębi stan wiedzy o przepisach ruchu drogowego, pozwoli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać ich historię oraz poczuć smak rywalizacji.
Tym razem trasa skupia się przede wszystkim na dobrej zabawie, więc serdecznie zapraszamy zarówno stałych bywalców jak i tych, którzy przygodę z tą dyscypliną dopiero rozpoczynają.

Udział w imprezie, może wziąć każdy kierowca.
Załogę startową stanowi kierowca i pilot. Możliwy jest również udział osób towarzyszących.
Pojazd zgłoszony do imprezy musi być dopuszczony do ruchu na podstawie odpowiednich przepisów oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC.

Program Imprezy:
• Otwarcie Biura Imprezy. (Internet: facebook, mail) 2021-06-10
• Odprawa Uczestników – w formie dokumentu przesłanego do uczestników, opublikowany na stronie wydarzenia, zostanie również dołączony w materiałach rajdowych.
Wszelkie pytania należy kierować poprzez mail, facebook lub telefonicznie. 2021-06-25

NIEDZIELA 2021-06-27 – Parking, Łąkowa/Kraszewskiego, 05-402 Otwock
• Rozdanie numerów startowych od 9:30
• Start pierwszej załogi 10:15
• Meta 14:00
• Test BRD 14:00
• Prawidłowy przejazd. (po dojechaniu ostatniego zawodnika na metę) Internet – strona AK Królewski,
facebook (strona wydarzenia)
• Zgłaszanie uwag do prawidłowego przejazdu (wyłącznie e-mail) do 2021-06-27 godz. 19:00
• Ogłoszenie wyników prowizorycznych 2021-06-27 godz. 19:15
• Zgłaszanie uwag rachunkowych (za pośrednictwem e-mail) do 2021-06-27 godz. 20:45
• Publikacja wyników ostatecznych 2021-06-27 21:00

Harmonogram imprezy może ulec zmianie, w zależności od ilości załóg. Szczegółowy program imprezy zostanie ogłoszony na odprawie przed imprezą.

Opłata wpisowa:
I termin (do dnia 20.06.2021, 23:59):
Dla osób zrzeszonych w klubach PZM – 40 zł za pojazd + 15 zł za osobę (kierowca/piolot, w przypadku motocyklistów wyłącznie kierowca)
Osoby towarzyszące powyżej lat 12 – 15 zł od osoby, do lat 12 - bezpłatnie

Dla osób niezrzeszonych w klubach PZM – 50 zł za pojazd + 15 zł za osobę (kierowca/piolot w przypadku motocyklistów wyłącznie kierowca)
Osoby towarzyszące powyżej lat 12 – 15 zł od osoby, do lat 12 - bezpłatnie

Wpłatę prosimy dokonać na konto Automobilklubu Królewskiego:
Bank: mBank Nr konta: 30 1140 2004 0000 3702 7871 1423
Z tytułem przelewu: Królewski Rajd Sosnowy 2021, Wpisowe załoga{ nazwisko kierowcy i pilota} + ilość osób towarzyszących

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy wysyłać na adres:
krolewskirajd@gmail.com do dnia 20.06.2021 23:59

Uczestnicy otrzymają numery startowe, materiały rajdowe i poczęstunek na mecie imprezy. Na zwycięzców czekają puchary.

Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w imprezie prosimy kierować na adres: anna.paczyńska@ak-krolewski.pl

Klasy:
W konkurencji samochodów
pre-1950 wyprodukowane do 31 grudnia 1950 roku
pre-1965 wyprodukowane do 31 grudnia 1965 roku
pre-1980 wyprodukowane do 30 grudnia 1980 roku
post-1980 dopuszczone są pojazdy/modele, których premiera odbyła się przed 31 grudnia 1990 roku, a zostały wyprodukowane do 31 grudnia 1995 roku.
W konkurencji motocykli w klasach
pre-1950 wyprodukowane do 31 grudnia 1950 roku
pre-1965 wyprodukowane do 31 grudnia 1965 roku
pre-1980 wyprodukowane do 30 grudnia 1980 roku
post-1980 dopuszczone są pojazdy/modele, których premiera odbyła się przed 31 grudnia 1990 roku, a zostały wyprodukowane do 31 grudnia 1995 roku.

Zapraszamy wszystkich do zabawy !

Organizatorem Imprezy jest:
Automobilklub Królewski,
ul. Wolska 225
01-258 Warszawa
biuro@ak-krolewski.pl

Komandor Rajdu: Piotr Miszczak.

Regulamin OW PZM Pojazdów zabytkowych
https://www.pzm.pl/pliki/zo/warszawa/2021/regulaminy/regulamin_mowpz_na_2021_rok.doc

Regulamin OKPZM
https://pzm.pl/pliki/zo/warszawa/2019/regulaminy/regulamin_tnmow2019.pdf

Regulaminem TJnOPP 2021
https://www.pzm.pl/pliki/zo/warszawa/2019/regulaminy/regulamin_okpz_kadencja_2019-2023.docx

Zalecamy zapoznanie się z materiałem szkoleniowym:
https://www.pzm.pl/turystyka-motorowa-nawigacja-samochodowa/tajemnice-nawigacji-2021

Uwaga:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.
Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

Załączniki

MEDIA

PARTNERZY