5 Królewski Puchar Turystyczny 2021 "Śladami Lata 2021"

2021-06-07 01:17:34

Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-nawigacyjnej – tym razem zdecydowanie bardziej turystycznej niż nawigacyjnej - „Śladami Lata 2021”, która odbędzie się w dniu 27.06.2021r w okolicach Warszawy na terenie powiatu otwockiego i okolicach.

"Śladami Lata 2021" jest 5 rundą Turystycznej Jazdy na Orientację Puchar Polski oraz 7 rundą Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Motorowego.

Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z imprezą dwuetapową, w każdym etapie zaś z:
• przejechaniem 2 odcinków trasy nawigacyjnej, według otrzymanych wskazówek (długość trasy ok. 50km)
• próbą sprawności SZ

• konkursem wiedzy o przepisach ruchu drogowego

Uczestnictwo w imprezie zapewni poprawę umiejętności prowadzenia pojazdu, pogłębi stan wiedzy o przepisach ruchu drogowego, pozwoli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać ich historię oraz poczuć smak rywalizacji.
Tym razem trasa skupia się przede wszystkim na dobrej zabawie, więc serdecznie zapraszamy zarówno stałych bywalców jak i tych, którzy przygodę z tą dyscypliną dopiero rozpoczynają.

Udział w imprezie, może wziąć każdy kierowca.
Załogę startową stanowi kierowca i pilot. Możliwy jest również udział osób towarzyszących.
Pojazd zgłoszony do imprezy musi być dopuszczony do ruchu na podstawie odpowiednich przepisów oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC.

Program Imprezy:
• Otwarcie Biura Imprezy. (Internet: facebook, mail) 2021-06-10
• Odprawa Uczestników – w formie dokumentu przesłanego do uczestników, opublikowany na stronie wydarzenia, zostanie również dołączony w materiałach rajdowych.
Wszelkie pytania należy kierować poprzez mail, facebook lub telefonicznie. 2021-06-25

NIEDZIELA 2021-06-27 – Parking, Łąkowa/Kraszewskiego, 05-402 Otwock
• Rozdanie numerów startowych tuż przed startem do odcinka D1
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D1 ( czas 90 min ) 10:15
• PKC 1 11:45
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D2 ( czas 120 min ) 11:55
• Meta odcinka drogowego D2 - pierwszej załogi 13:25 - 13:55
• Test BRD 14:00
• Prawidłowy przejazd. (po dojechaniu ostatniego zawodnika na metę) Internet – strona AK Królewski,
facebook (strona wydarzenia)
• Zgłaszanie uwag do prawidłowego przejazdu (wyłącznie e-mail) do 2021-06-27 godz. 19:00
• Ogłoszenie wyników prowizorycznych 2021-06-27 godz. 19:15
• Zgłaszanie uwag rachunkowych (za pośrednictwem e-mail) do 2021-06-27 godz. 20:45
• Publikacja wyników ostatecznych 2021-06-27 21:00

Harmonogram imprezy może ulec zmianie, w zależności od ilości załóg. Szczegółowy program imprezy zostanie ogłoszony na odprawie przed imprezą.

Opłata wpisowa:
I termin (do dnia 18.06.2021, 23:59):
Kierowca/Pilot z Automobilklubu Królewskiego – 30 zł od osoby
Kierowca/Pilot pozostali – 40 zł od osoby
II termin(do dnia 25.06.2021, 23:59):
Kierowca/Pilot z Automobilklubu Królewskiego – 36 zł od osoby
Kierowca/Pilot pozostali – 48 zł od osoby

Osoby towarzyszące powyżej lat 12 – 25 zł od osoby, do lat 12 - bezpłatnie

Wpłatę prosimy dokonać na konto Automobilklubu Królewskiego:
Bank: mBank Nr konta: 30 1140 2004 0000 3702 7871 1423
Z tytułem przelewu: Śladami lata 2021, Wpisowe załoga{ nazwisko kierowcy i pilota} + ilość osób towarzyszących

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy wysyłać na adres:
zapisy@ak-krolewski.pl do dnia 18.06.2021 23:59 (I termin) lub do 25.06.2021 23:59 (II termin).

Uczestnicy otrzymają numery startowe, materiały rajdowe i poczęstunek na mecie imprezy. Na zwycięzców czekają puchary.

Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w imprezie prosimy kierować na adres: piotr.miszczak@ak-krolewski.pl

Zapraszamy wszystkich do zabawy !

Organizatorem Imprezy jest:
Automobilklub Królewski,
ul. Wolska 225
01-258 Warszawa
biuro@ak-krolewski.pl

Komandor Rajdu: Piotr Miszczak.

Opis odcinków wykonany będzie według Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych
https://www.pzm.pl/kodyfikacja-2021

Regulaminem TNMOW 2019
https://pzm.pl/pliki/zo/warszawa/2019/regulaminy/regulamin_tnmow2019.pdf

Regulaminem TJnOPP 2021
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2021/regulaminy/regulamin_tjno_2021v1.docx

Zalecamy zapoznanie się z materiałem szkoleniowym:
https://www.pzm.pl/turystyka-motorowa-nawigacja-samochodowa/tajemnice-nawigacji-2021

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami GKSPiT PZM:
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2021/regulaminy/zalecenia_dot_tmmp_tpp_2001.docx https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/zalecenia_covid_gkspit_0109202_1.pdf

Uwaga:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.
Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

Załączniki
Regulamin Śladami Lata 2021Pobierz
Zgłoszenie Sladami Lata 2021Pobierz

MEDIA

PARTNERZY