3 i 4 Królewski Puchar Turystyczny 2021 "Skrzaty i Chochliki 2021"

2021-04-15 02:42:33

Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-nawigacyjnej „Skrzaty i Chochliki 2021”, która odbędzie się w dniu 08.05.2021r w okolicach Serocka na terenie miasta i powiatów ościennych.

"Skrzaty i Chochliki 2021" jest inauguracyjną, 2 i 3 rundą Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz 3 i 4 rundą Królewskiego Pucharu Turystycznego.

Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z imprezą dwuetapową, w każdym etapie zaś z:
• przejechaniem 2 odcinków trasy nawigacyjnej, według otrzymanych wskazówek (długość trasy ok. 50km)
• konkursem wiedzy o przepisach ruchu drogowego

• próbą sprawności, których przeprowadzenie i formuła uzależnione są od sytuacji epidemiologicznej

Uczestnictwo w imprezie zapewni poprawę umiejętności prowadzenia pojazdu, pogłębi stan wiedzy o przepisach ruchu drogowego, pozwoli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać ich historię oraz poczuć smak rywalizacji.

Udział w imprezie, może wziąć każdy kierowca.
Załogę startową stanowi kierowca i pilot. Możliwy jest również udział osób towarzyszących.
Pojazd zgłoszony do imprezy musi być dopuszczony do ruchu na podstawie odpowiednich przepisów oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC.

Program Imprezy:
• Otwarcie Biura Imprezy. (Internet: facebook, mail: zapisy@ak-krolewski.pl) 2021-05-06
• Odprawa Uczestników – w formie dokumentu przesłanego do uczestników, opublikowany na stronie wydarzenia, zostanie również dołączony w materiałach rajdowych
Wszelkie pytania należy kierować poprzez mail, facebook lub telefonicznie. 2021-05-06

SOBOTA 2021-05-08
• Rozdanie numerów startowych tuż przed startem do odcinka D1
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D1 ( czas 90 min ) - etap 1 10:00
• PKC 1 11:30
• Test BRD – etap 1 11:30
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D2 ( czas 120 min ) 11:35
• PKC-2 –Meta etapu 1 13:35
• Przerwa regeneracyjna 13:45 – 15:45
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D3 (czas 90 min) – etap 2 16:00
• PKC-3 17:30
• Test BRD – etap 2 17:30
• Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D4 ( czas 120 min ) 17:35
• Meta pierwszej załogi 19:35
• Prawidłowy przejazd. (po dojechaniu ostatniego zawodnika na metę) Internet – strona AK Królewski,
facebook (strona wydarzenia)
• Zgłaszanie uwag do prawidłowego przejazdu (wyłącznie e-mail) do 2021-05-09 godz. 18:00
• Ogłoszenie wyników prowizorycznych 2021-05-09 godz. 19:00
• Zgłaszanie uwag rachunkowych (za pośrednictwem e-mail) do 2021-05-09 godz. 20:00
• Publikacja wyników ostatecznych 2021-05-09 godz. 20:15

Harmonogram imprezy może ulec zmianie, w zależności od ilości załóg. Szczegółowy program imprezy zostanie ogłoszony na odprawie przed imprezą.

Opłata wpisowa:
I termin:
Kierowca/Pilot z Automobilklubu Królewskiego – 60 zł (za cały rajd: dwa etapy)
Kierowca/Pilot pozostali – 80 zł (za cały rajd: dwa etapy)
II termin:
Kierowca/Pilot z Automobilklubu Królewskiego – 72 zł (za cały rajd: dwa etapy)
Kierowca/Pilot pozostali – 96 zł (za cały rajd: dwa etapy)

Istnieje możliwość startu w jednym etapie wówczas wpisowe wynosi 60% wartości wpisowego
I termin:
Kierowca/Pilot z Automobilklubu Królewskiego – 36 zł
Kierowca/Pilot pozostali – 48 zł
W tym opłata startowa 25 PLN, pozostała część to świadczenia żywieniowe
II termin:
Kierowca/Pilot z Automobilklubu Królewskiego – 43 zł
Kierowca/Pilot pozostali – 58 zł
W tym opłata startowa 30 PLN, pozostała część to świadczenia żywieniowe
Osoby towarzyszące – 24 zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Automobilklubu Królewskiego:
Bank: mBank Nr konta: 30 1140 2004 0000 3702 7871 1423
Z tytułem przelewu: Wpisowe Skrzaty i Chochliki {nazwisko kierowcy}, {nazwisko pilota}

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy wysyłać na adres:
zapisy@ak-krolewski.pl do dnia 30.04.2021 20:00 (I termin) lub do 06.05.2021 22:00 (II termin).

Uczestnicy otrzymają numery startowe, materiały rajdowe i poczęstunek na mecie imprezy. Na zwycięzców czekają puchary.

Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w imprezie prosimy kierować na adres: pawel.podbielski@ak-krolewski.pl

Zapraszamy wszystkich do zabawy !

Organizatorem Imprezy jest:
Automobilklub Królewski,
ul. Wolska 225
01-258 Warszawa
biuro@ak-krolewski.pl

Komandor Rajdu: Paweł Podbielski.

Opis odcinków wykonany będzie według Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych
https://www.pzm.pl/kodyfikacja-2021

Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z:
Regulaminem NSMP 2021
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2021/regulaminy/regulamin_nsmp_2021v1.docx

Zalecamy zapoznanie się z materiałem szkoleniowym:
https://www.pzm.pl/turystyka-motorowa-nawigacja-samochodowa/tajemnice-nawigacji-2021

Uwaga:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

Załączniki
BRD1 wzorzecPobierz
BRD1Pobierz
BRD2 wzorzecPobierz
BRD2Pobierz
Etap 1 klasyfikacjaPobierz
Etap 1 SZPobierz
Etap 2 klasyfikacjaPobierz
Etap 2 SZPobierz
Klasyfikacja generalna SZPobierz
Klasyfikacja generalnaPobierz
N1 FINALPobierz
N2 FINALPobierz
N3 FinalPobierz
N4 FINALPobierz
Regulamin uzupełniający Skrzatyi ChochlikiPobierz
Wzroczec N1 FinalPobierz
Wzroczec N2 FinalPobierz
Wzroczec N3_FinalPobierz
Wzroczec N4_FinalPobierz
Zgłoszenie 3 i 4 KPT 2021Pobierz

MEDIA

PARTNERZY