Automobilklub Królewski


Cele działania Automobilklubu są następujące:

 • Propagowanie działalności mającej na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach;
 • Popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
 • Rozwijanie i promowanie sportów samochodowych, jako elementów kształtujących umiejętności kierowców;
 • Podnoszenie umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych i kultury jazdy kierowców;
 • Integrowanie środowiska sympatyków motoryzacji;
 • Wychowanie komunikacyjne młodzieży i dzieci;
 • Nawiązywanie i rozwój kontaktów z krajowymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.


Automobilklub realizuje swoje cele i założenia poprzez:

 • Promowanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Współpracę z władzami i wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Zrzeszanie osób zainteresowanych rozwojem i propagowaniem motoryzacji;
 • Organizację imprez mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kultury jazdy
 • Organizację zawodów i rajdów w sporcie motorowym;
 • Przeprowadzanie szkoleń podstawowych i rozszerzonych, doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami;
 • Organizowanie spotkań oraz wydarzeń mających na celu propagowanie i rozwój Automobilklubu
 • Nawiązywanie kontaktów służących rozwojowi działalności statutowej Automobilklubu;
 • Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz ochronę środowiska.MEDIA

PARTNERZY